Utorak, 12 Travanj 2016 13:57

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Izrada projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1) sa pratećom infrastrukturom (I. faza)

Pročitano 376 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr