Javni pozivi

Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla objavljuje   JAVNI POZIVZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATAZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA   I. Savjet mladih Općine Brtonigla, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brtonigla, promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade,…
Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2017. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla u povodu Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su…
Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla objavljuje   JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA   I. Savjet mladih Općine Brtonigla, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brtonigla, promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja…
Sukladno čl. 8. st. 4. i 5. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 02.prosinca 2016.godine, utvrdio je Konačnu rang listu za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., koji se nalazi u privitku. Općinsko vijeće Općine Brtonigla je na svojoj 31.sjednici održanoj 23.studenoga 2016. godine, donijelo odluku na temelju koje se studentske stipendije za akademsku godinu 2016./2017., dodjeljuju i studentima koji zbog ne ispunjavanja uvjeta iz čl.…
Sukladno čl. 8. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine) objavljenog dana 21. listopada 2016.godine na svim oglasnim pločama na području Općine Brtonigla i na njezinim službenim internetskim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Komisija za stipendiranje utvrdila je Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., koji se nalazi u privitku.   Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla, na adresu: Općina Brtonigla, 52474 Brtonigla,…
Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Kalimero-Scuola d'infanzia Calimero, objavljuje JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero za pedagošku godinu 2016./17.Zahtjevi za upis zaprimaju se od 17. do 21. listopada 2016. godine u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero, Dudova 24 a,52474 Brtonigla, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00 do 12,00 sati.Zahtjevi za upis se podnose za Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu integriran u redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe djece na hrvatskom ili…
Pozivaju se svi;- učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području Općine Brtonigla koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju šk. god. 2015./2016. i - učenici s prebivalištem na području Općine Brtonigla koji su završili cijelo osnovnoškolsko obrazovanje sa odličnim uspjehom na kraju šk. god. 2015./2016., na dostavu prijava radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu koju dodjeljuje Općina Brtonigla. Obrazac prijave može se podignuti u prijamnom uredu Općine Brtonigla na adresi: Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, a dostupan je također i u privitku ove obavijesti. Prijavu sa traženim prilozima treba dostaviti osobno ili poštom, na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona…
Općina Brtonigla izlaže javne površine koje se daju svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama registriranih za obavljanje određene djelatnosti, za vrijeme održavanja manifestacije Sv. Roka u Brtonigli, od 14. do 16. kolovoza 2016. godine. U privitku nalazi se tekst javnog poziva sa naznačenim uvjetima i cijenama, kao i obrazac ponude.
Stranica 1 od 3

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr