Javni pozivi

Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Općine Brtonigla da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.   Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Brtonigla, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.   Obavještavaju se porezni obveznici: – da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan…
Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla dana 05.04.2017. godine, objavilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, kojim se utvrđuje da je dana 13.03.2017. godine objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla. Ujedno se utvrđuje da je u javnom pozivu, u članku V., bilo izričito navedeno da ovlašteni…
Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla objavljuje   JAVNI POZIVZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATAZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA   I. Savjet mladih Općine Brtonigla, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brtonigla, promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade,…
Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2017. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla u povodu Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su…
Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla dana 25.01.2017. godine, objavilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, kojim se utvrđuje da je dana 30.12.2016. godine objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla. Ujedno se utvrđuje da je u javnom pozivu, u članku V., bilo izričito navedeno da ovlašteni…
Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla objavljuje   JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA   I. Savjet mladih Općine Brtonigla, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brtonigla, promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja…
Sukladno čl. 8. st. 4. i 5. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 02.prosinca 2016.godine, utvrdio je Konačnu rang listu za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., koji se nalazi u privitku. Općinsko vijeće Općine Brtonigla je na svojoj 31.sjednici održanoj 23.studenoga 2016. godine, donijelo odluku na temelju koje se studentske stipendije za akademsku godinu 2016./2017., dodjeljuju i studentima koji zbog ne ispunjavanja uvjeta iz čl.…
Sukladno čl. 8. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine) objavljenog dana 21. listopada 2016.godine na svim oglasnim pločama na području Općine Brtonigla i na njezinim službenim internetskim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Komisija za stipendiranje utvrdila je Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., koji se nalazi u privitku.   Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla, na adresu: Općina Brtonigla, 52474 Brtonigla,…
Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Kalimero-Scuola d'infanzia Calimero, objavljuje JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero za pedagošku godinu 2016./17.Zahtjevi za upis zaprimaju se od 17. do 21. listopada 2016. godine u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero, Dudova 24 a,52474 Brtonigla, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00 do 12,00 sati.Zahtjevi za upis se podnose za Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu integriran u redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe djece na hrvatskom ili…
Stranica 1 od 3

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr