Četvrtak, 11 Kolovoz 2016 00:31

Obavijest o ishodu postupka iz Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/16-05/06 URBROJ: 2105/04-04/02-16-16 od 15. srpnja 2016.godine), objavljenog dana 15. srpnja 2016. godine

Pročitano 240 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr