Četvrtak, 13 Listopad 2016 10:01

JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero za pedagošku godinu 2016./17.

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Kalimero-Scuola d'infanzia Calimero, objavljuje JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero za pedagošku godinu 2016./17.
Zahtjevi za upis zaprimaju se od 17. do 21. listopada 2016. godine u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero, Dudova 24 a,52474 Brtonigla, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00 do 12,00 sati.
Zahtjevi za upis se podnose za Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu integriran u redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe djece na hrvatskom ili talijanskom književnom jeziku.

 

ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Ispunjen zahtjev za upis – preuzeti u dječjem vrtiću
2. Domovnica (preslika)
3. Rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih (preslika)
4. Uvjerenje o prebivalištu djeteta (preslika) - ne stariji od 3 mjeseca
5. Osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika (preslika)
6. Zdravstvena iskaznica djeteta (preslika)
7. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za prijem djeteta u vrtić (original)- ne starija od mjesec dana
8. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe obavezno je donijeti i dokumentaciju koja opisuje i potvrđuje te posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja, govorne teškoće, senzorna oštećenja, teškoće motornog ili psihičkog razvoja i sl.) - potvrde liječnička ili specijalista.

 

Dokazi od točke 2. do točke 7. obvezno se prilažu zahtjevu za upis.
Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

 

Povjerenstvo za upis djece će razmotriti pristigle zahtjeve i objaviti Odluku o rezultatima upisa. Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kalimero– Scuola d'infanzia Calimero
najkasnije do 31.listopada 2016. ,te na službenim web stranicama Općine Brtonigla.

 

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama vrtića i stranicama Općine , Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Kalimero– Scuola d'infanzia Calimero, Brtonigla– Dudova 24 a.

 

Ravnateljica, Sandra Urbanek

Pročitano 203 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr