Subota, 03 Prosinac 2016 17:28

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Sukladno čl. 8. st. 4. i 5. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 02.prosinca 2016.godine, utvrdio je Konačnu rang listu za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., koji se nalazi u privitku.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla je na svojoj 31.sjednici održanoj 23.studenoga 2016. godine, donijelo odluku na temelju koje se studentske stipendije za akademsku godinu 2016./2017., dodjeljuju i studentima koji zbog ne ispunjavanja uvjeta iz čl. 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) nisu uspjeli sa svojom prijavom na Javnom natječaju za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine).

Pročitano 168 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr