JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BRTONIGLA

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do petka

07:00 - 15:00

Radno vrijeme za stranke:

ponedjeljkom, srijedom i petkom

08:30 - 12:30

Općina Brtonigla Opće informacije
Službenik za informiranje Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marica Garić, dipl.iur.
Dean Beaković Voditelj Vlastitog Pogona Općine Brtonigla
Emina Trošt mag.ing.aedif Samostalni upravni referent za komunalne poslove i urbanizam/Komunalni redar
Doriano Labinjan dipl.oec Načelnik Općine
Marica Garić, dipl.iur. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Morena Brečević Štifanić, mag.iur. Samostalni upravni referent za pravne poslove
Tea Rakar Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU
Kristina Brljavac Referent za naplatu općinskih prihoda
Dorijana Damjanić Referent za računovodstvo i financije
Čezi Sinožić Administrativni tajnik
Admir Martinović Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr