Prodaja Nekretnina

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/07 URBROJ:2105/04-01-17-4 od 05. travnja 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje
Po provedenom Natječaju za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine), objavljenog dana 23. prosinca 2016. godine Općinsko vijeće Općine Brtonigla, je dana 08. veljače 2017. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla
Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/06 URBROJ:2105/04-02/01-17-1 od 28. veljače 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje
Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/02 URBROJ:2105/04-02/01-17-4 od 08. veljače 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje
Po provedenom Natječaju za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/46 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 08. prosinca 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, je dana 01. veljače 2017. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla
Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/06URBROJ: 2105/04-01-16-5, Općina Brtonigla objavljuje se
Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/46 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 08. prosinca 2016. godine, objavljuje se
Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/34 URBROJ:2105/04-01-16-6 od 15. rujna 2016. Općina Brtonigla objavljuje…
Stranica 1 od 4

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr