Petak, 09 Prosinac 2016 18:34

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/46 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 08. prosinca 2016. godine, objavljuje se

Pročitano 208 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr