Subota, 08 Travanj 2017 16:23

Obavijest o ishodu Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine)

Po provedenom Natječaju za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine), objavljenog dana 23. prosinca 2016. godine Općinsko vijeće Općine Brtonigla, je dana 08. veljače 2017. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla

Pročitano 76 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr