Natječaji za udruge

Dana 10. travnja 2017.godine, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini, kojom su utvrđeni iznosi financijskih sredstava za sufinanciranje projekata udruga koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  KLASA: 421-01/17-10/03 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 16.veljače 2017.godine, objavljen 17. veljače 2017. godine, čije su prijave prošle postupak ocjenjivanja. Odluka se nalazi u prilogu.
Na temelju članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15.) i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračun Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ broj 12/2015), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 17. veljače 2017.godine, objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu   Općina Brtonigla poziva sve udruge koje imaju sjedište na području Općine Brtonigla i koje imaju područje djelovanja u Općini Brtonigla, te koje su programski /projektno usmjerene na…
Na temelju članka 4. i 8. Uredbe  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 12/15) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene  novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), Općina Brtonigla objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini.
Radi promjena datuma u Okvirnom kalendaru  iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu  iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  (KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-04/02-16-1 od 27.listopada 2016.godine), objavljuje se Ažurirani okvirni kalendar predmetnog postupka.
Zbog promjena datuma u Okvirnom kalendaru Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2016.godinu (KLASA: 421-01/16-10/06  URBROJ:2105/04-04/02-16-27 od 22. veljače 2016.godine), objavljuje se Ažurirani okvirni kalendar natječajnog postupka.
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr