Ponedjeljak, 10 Travanj 2017 10:33

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini

Dana 10. travnja 2017.godine, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini, kojom su utvrđeni iznosi financijskih sredstava za sufinanciranje projekata udruga koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  KLASA: 421-01/17-10/03 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 16.veljače 2017.godine, objavljen 17. veljače 2017. godine, čije su prijave prošle postupak ocjenjivanja. Odluka se nalazi u prilogu.

Pročitano 73 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr