Zakupi

Po provedenom Natječaju za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 28. studenoga 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, je dana 22. prosinca 2016. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o najmu stana u vlasništvu Općine Brtonigla, koja se nalazi u privitku.Prilog- 22.12.Odluka o odabiru...
Po provedenom Natječaju za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/16 URBROJ: 2105/04-04/02-16-9 od 05. prosinca 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, je dana 22. prosinca 2016. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla, koja se nalazi u privitku.
Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla (KLASA: 372-03/16-30/16 URBROJ: 2105/04-04/02-16-9 od 30. studenoga 2016. godine), objavljuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda, koji se nalazi u privitku.Ovaj je natječaj objavljen na oglasnoj ploči Općine Brtonigla dana 12.prosinca 2016.godine.
Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-2 od 28. studenoga 2016. godine, objavljuje se
Raspisuje se natječaj za davanje na privremeno korištenje javne površine radi postavljanja privremenih objekata, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. Popis nekretnina, svi uvjeti natječaja kao i način podnošenja ponuda, nalaze se u tekstu u privitku.
Raspisuje se natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda. Popis nekretnina, svi uvjeti natječaja kao i način podnošenja ponuda, nalaze se u tekstu u privitku.
Po provedenom Natječaju za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/06 URBROJ: 2105/04-04/02-16-12 od 08. travnja 2016.godine), objavljenog dana 11. travnja 2016.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 02.svibnja 2016.godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA:372-03/16-30/06 URBROJ: 2105/04-04/02-16-18). Navedena Odluka o odabiru nalazi se u privitku.
Stranica 1 od 3

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr