Četvrtak, 05 Svibanj 2016 13:06

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda objavljenog 11.travnja 2016.godine

Po provedenom Natječaju za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/06 URBROJ: 2105/04-04/02-16-12 od 08. travnja 2016.godine), objavljenog dana 11. travnja 2016.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 02.svibnja 2016.godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA:372-03/16-30/06 URBROJ: 2105/04-04/02-16-18). Navedena Odluka o odabiru nalazi se u privitku.

Pročitano 350 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr