Ponedjeljak, 29 Svibanj 2017 07:43

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-9 od 25. svibnja 2017.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 26. svibnja 2017.godine, raspisao je Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla, koji se nalazi u privitku.

Pročitano 66 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr