Zapošljavanje

Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika I.
Općinski načelnik Općine Brtonigla donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni radnik I.
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata -komunalni radnik II.
Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika II   KLASA: 112-03/18-30/02URBROJ:2105/04-02/01-18-2Brtonigla, 11. siječnja 2018.godine   Na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Načelnik Općine Brtonigla raspisuje   OGLASza prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla   1. komunalnog radnika II – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme od 6 (slovima: šest) mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 ( slovima: dva) mjeseca   1.) Opći uvjeti za prijam…
Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika I   KLASA: 112-03/18-30/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2Brtonigla, 11. siječnja 2018. godine   Na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Načelnik Općine Brtonigla raspisuje   OGLASza prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla   1. Komunalnog radnika I – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme od 6 (slovima: šest) mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 ( slovima: dva) mjeseca   1.) Opći…
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka prijema u radni odnos komunalnog redara-referenta, upućuje
Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-21 od 13. srpnja 2017. godine), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, objavljuje
Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-18 od 26. lipnja 2017. godine), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, objavljuje Oglas za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta.
Stranica 1 od 3

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr