Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 20:06

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata – OBAVIJEST

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata (KLASA: 363-01/15-10/28 URBROJ:2105/04-04/02-16-1).

 

Pravna osnova za donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Statut Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst) i Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 8/15) .

 

Zainteresirani građani mogu u roku od 30 dana dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata (KLASA: 363-01/15-10/28 URBROJ:2105/04-04/02-16-1), na adresu: Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata (KLASA: 363-01/15-10/28 URBROJ:2105/04-04/02-16-1), možete pročitati u priloženom dokumentu.

 

U Brtonigli, 14.ožujka 2016. godine

Pročitano 336 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr