Petak, 30 Lipanj 2017 07:48

Povoljne mogućnosti kreditiranja za poduzetnike

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite za nove investicije i trajna obrtna sredstva, u suradnji sa poslovnim bankama IKB Umag d.d., RBA d.d., PBZ d.d. i ERSTE BANK d.d.

Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u većinskom privatnom vlasništvu koji ulažu na području Istarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište i to: aktivni obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove.

Veličina ukupnog kreditnog fonda za Program iznosi 60.000.000,00 kuna. Kamatne stope su izrazito povoljne i iznose: promjenjiva, 1,92% do 2,30% (kamata se naplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate) – investicijski krediti; fiksna, 2,20% do 2,80% - trajna obrtna sredstva.


Kreditni program „Poduzetnik Istarska županija 2017.“ će operativno provoditi Istarska razvoja agencija IDA d.o.o., na čijim je internetskim stranicama objavljen Oglas i potrebni obrasci: http://www.ida.hr/index.php?id=607

Pročitano 32 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr