Objave

Savjetodavna službaBrtonigla, 07.04.2017 god.   Većina praćenih lokaliteta vinove loze nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili pojave prvih listića. Stoga upućujemo vinogradare koji do sada nisu izvršili preventivnu zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) da obave istu. U fenofazi vunastog pupa prednost dajemo pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau Z ili Nordox 75 WG) uz dodatak pripravaka na osnovi sumpora koji umanjuju klijavost spora crne pjegavosti i smanjuju napad grinja.U vinogradima gdje su se pojavili ili je razvijeno 2-3 listića prednost dajemo organskim fungicidima kao što su: Polyram DF, Dithane M-45, Delan 700 WDG, Antracol WG 70,…
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla-Verteneglio: k.č.br. 337/2 u k.o. Brtonigla, voćnjak (oranica) „Pod vrt“ i k.č.br. 758/4 u k.o. Brtonigla, vinograd „Bonić“.
  Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenja i uređena okoliš još jedanput potvrde činjenicu kako je čist okoliš pravo i obaveza svih nas. Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju budućnost i nama i budućim generacijama. Sve nemoćne i starije osobe koje imaju potrebe za uređenjem okoliša i eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla radi pomoći u navedenim aktivnostima. Svi zainteresirani za sudjelovanje…
Savjetodavna službaBrtonigla, 31.10.2016 god.   Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina). U tu svrhu preporučujemo pripravak na osnovi bakra, Neoram WG. Neoram WG, također, djeluje na sprečavanje širenja i suzbijanje uzročnika raka masline (Pseudomonas syringae pv.savastanoi).Za suzbijanje paunovog oka može se koristiti i pripravak Stroby WG.   Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/Preparate koristiti prema uputama proizvođača!Nakon tretiranja popuniti…
Stranica 1 od 10

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr