Objave

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnica Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao članica liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan
Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnica Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao članica liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan
Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnik Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao član liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla– Verteneglio. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha. Detalji o predmetnom poljoprivrednom zemljištu navedeni su u obavijesti u privitku.
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Temeljem praćenja američkog cvrčka na žutim pločama utvrđena je prisutnost američkog cvrčka na gotovo svim lokalitetima. Prema naredbi Ministarstva poljoprivrede (NN 46/2017, NN 51/2017) obvezno je provesti 2 tretiranja insekticidima, a treće ako se po žutoj ploči tjedno uhvati 4 i više cvrčaka. Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina i gradova kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu…
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Osim vizualnog pregleda vinove loze koje je započelo 17.05.2017., od 28.06.2017. postavljene su i žute ploče. Nakon što je obavljeno 1. tretiranje (objava je bila 12.06.2017.) u redovitim tjednim pregledima nije zabilježena prisutnost američkog cvrčka na niti jednom lokalitetu koji se prati. Prva pojava odraslih jedinki američkog cvrčka je u vinogradima na području Rovinja i Umaga zabilježena 11.07. i 12.07.2017. na žutim pločama. Ovo…
Savjetodavna službaBrtonigla, 03.07.2017 god.   Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze. Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći: Sumialfa 5 FL, Actara 25 WG, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E, Asset te Cythrin Max. Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati)!!! Preparate koristiti prema uputama proizvođača! Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja! Vinogradare također upozoravamo da se u…
Savjetodavna službaBrtonigla, 12.06.2017 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) srednjeg do kritičnog praga štetnosti. Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-2 mm. Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm, tako da sa tretiranjem još možemo pričekati. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade. Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza. Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis (Biobit WP , Baturad WP), preparati na bazi dimetoata…
Stranica 1 od 11

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr