Objave

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla– Verteneglio. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha. Detalji o predmetnom poljoprivrednom zemljištu navedeni su u obavijesti u privitku.
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Temeljem praćenja američkog cvrčka na žutim pločama utvrđena je prisutnost američkog cvrčka na gotovo svim lokalitetima. Prema naredbi Ministarstva poljoprivrede (NN 46/2017, NN 51/2017) obvezno je provesti 2 tretiranja insekticidima, a treće ako se po žutoj ploči tjedno uhvati 4 i više cvrčaka. Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina i gradova kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu…
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Osim vizualnog pregleda vinove loze koje je započelo 17.05.2017., od 28.06.2017. postavljene su i žute ploče. Nakon što je obavljeno 1. tretiranje (objava je bila 12.06.2017.) u redovitim tjednim pregledima nije zabilježena prisutnost američkog cvrčka na niti jednom lokalitetu koji se prati. Prva pojava odraslih jedinki američkog cvrčka je u vinogradima na području Rovinja i Umaga zabilježena 11.07. i 12.07.2017. na žutim pločama. Ovo…
Savjetodavna službaBrtonigla, 03.07.2017 god.   Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze. Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći: Sumialfa 5 FL, Actara 25 WG, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E, Asset te Cythrin Max. Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati)!!! Preparate koristiti prema uputama proizvođača! Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja! Vinogradare također upozoravamo da se u…
Savjetodavna službaBrtonigla, 12.06.2017 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) srednjeg do kritičnog praga štetnosti. Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-2 mm. Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm, tako da sa tretiranjem još možemo pričekati. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade. Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza. Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis (Biobit WP , Baturad WP), preparati na bazi dimetoata…
Savjetodavna službaBrtonigla, 09.06.2017 god.   U Istri je na širem području i prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO.(Popis svih katarstaskih općina, gdje je fitoplazma potvrđena, nalazi se u Narodnim novinama br.51/17).   Simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi krajem lipnja, u srpnju i kolovozu.Kod većine sorata rubovi lišća se uvijaju prema dolje ( kod malvazije ne) pa listovi u većini slučajeva poprime trokutast izgled. Kod bijelih sorata boja lišća je svijetlo zelena do zlatno žuta a kod tamnih sorata poprimaju crvenkastu boju. Oboljelo lišće dozrijeva ranije, a otpada kasnije. Lišće…
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu.   Ciljevi programa su sljedeći: Utvrditi prisutnosti i brojnosti američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na području Istre, Obavijestiti vinogradare o rokovima tretiranje vinove loze ovisno o području uzgoja.   U privitku se nalazi detaljno pojašnjenje te Vas pozivamo da se za bilo koju daljnju informaciju obratite voditeljici programa, na sljedećim kontaktima: Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić, voditeljica programaVeleučilište u Rijeci/Polytechnic of RijekaPoljoprivredni odjel u Poreču/Department of…
Savjetodavna službaBrtonigla, 30.05.2017 god.   Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Ridomil gold combi 45 WG, Fantic-F, Galben-F, Forum star, Mikal premium, ili neki drugi preparat. Protiv pepelnice preporučujemo Talendo EC, Vivando SC, Collis SC, Crystal, Domark ME, Dynall EC, Luna Experience ili neki drugi preparat. Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja! Preparate koristiti prema uputama proizvođača! Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).Podaci o…
Stranica 1 od 11

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr