Objave

Savjetodavna službaBrtonigla, 23.05.2017 god.   Obavještavamo maslinare s područja Istre da na kontrolnim punktovima, vizualnim pregledom cvatova, nije utvrđena značajna zaraza maslinovim moljcem (Prays oleae) te se upućuju maslinari da pregledaju svoje nasade radi procjene potrebe suzbijanja istog.   Kako smo naglasili i u prošloj preporuci pojava maslininog moljca varira iz godine u godinu, te također varira od lokaliteta do lokaliteta. Štetnost moljca ovisi također, ne samo o populaciji samog moljca, nego i o brojnosti cvjetnih resa. U maslinicima sa slabijom cvatnjom i manja populacija moljca može pričiniti značajnije štete. Ukoliko se utvrdi potreba za suzbijanjem maslinovog moljca mogu se…
Savjetodavna službaBrtonigla, 07.04.2017 god.   Većina praćenih lokaliteta vinove loze nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili pojave prvih listića. Stoga upućujemo vinogradare koji do sada nisu izvršili preventivnu zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) da obave istu. U fenofazi vunastog pupa prednost dajemo pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau Z ili Nordox 75 WG) uz dodatak pripravaka na osnovi sumpora koji umanjuju klijavost spora crne pjegavosti i smanjuju napad grinja.U vinogradima gdje su se pojavili ili je razvijeno 2-3 listića prednost dajemo organskim fungicidima kao što su: Polyram DF, Dithane M-45, Delan 700 WDG, Antracol WG 70,…
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla-Verteneglio: k.č.br. 337/2 u k.o. Brtonigla, voćnjak (oranica) „Pod vrt“ i k.č.br. 758/4 u k.o. Brtonigla, vinograd „Bonić“.
  Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenja i uređena okoliš još jedanput potvrde činjenicu kako je čist okoliš pravo i obaveza svih nas. Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju budućnost i nama i budućim generacijama. Sve nemoćne i starije osobe koje imaju potrebe za uređenjem okoliša i eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla radi pomoći u navedenim aktivnostima. Svi zainteresirani za sudjelovanje…
Stranica 1 od 10

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr