Objave

  Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenja i uređena okoliš još jedanput potvrde činjenicu kako je čist okoliš pravo i obaveza svih nas. Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju budućnost i nama i budućim generacijama. Sve nemoćne i starije osobe koje imaju potrebe za uređenjem okoliša i eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla radi pomoći u navedenim aktivnostima. Svi zainteresirani za sudjelovanje…
Savjetodavna službaBrtonigla, 31.10.2016 god.   Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina). U tu svrhu preporučujemo pripravak na osnovi bakra, Neoram WG. Neoram WG, također, djeluje na sprečavanje širenja i suzbijanje uzročnika raka masline (Pseudomonas syringae pv.savastanoi).Za suzbijanje paunovog oka može se koristiti i pripravak Stroby WG.   Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/Preparate koristiti prema uputama proizvođača!Nakon tretiranja popuniti…
Savjetodavna službaBrtonigla, 09.09.2016 god.   Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do višeg intenziteta. Maslinare upućujemo na pregled maslinika i plodova. Ukoliko je 5 % zaraženih plodova preporučujemo da nastave sa preventivnom mjerama zaštite. U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje. U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait (karenca 14 dana). Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-15 dana…
Savjetodavna službaBrtonigla, 08.08.2016. god.   Preporučuje se vinogradarima da izvrše završna tretiranja svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola).Također upućujemo da se u fenofazi promjene boje (šara) i omekšavanja bobica izvrši preventivno tretiranje, usmjereno samo na zonu grožđa, protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea). Zaštitu obaviti nekim botriticidom, vodeći računa o karenci. Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi! Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB ! Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom…
Stranica 1 od 10

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr