Ponedjeljak, 07 Studeni 2016 19:51

CLEAN UP DAYS 2016 – Poziv na čišćenje i uređenje okoliša

 

Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša.

Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenja i uređena okoliš još jedanput potvrde činjenicu kako je čist okoliš pravo i obaveza svih nas. Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju budućnost i nama i budućim generacijama.

Sve nemoćne i starije osobe koje imaju potrebe za uređenjem okoliša i eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla radi pomoći u navedenim aktivnostima.

Svi zainteresirani za sudjelovanje u akciji za sve dodatne informacije, mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla na tel.br. (052) 774 174 svakim radnim danom od 08,30 do 12,30 sati.

Pravo na čist okoliš jedno je od osnovnih prava i potreba čovjeka, a očuvanje prirodnih resursa (voda, tlo, zrak) neophodno za kvalitetan život, za današnje i sve buduće generacije. Mi imamo prava, ali i odgovornost prema sebi i drugima.

Molimo da se otpad isključivo deponira u kontejnere koje će postaviti komunalno poduzeće 6. Maj d.o.o. Umag.

Uvjereni smo da ćemo zajedno uspjeti učiniti okoliš ugodnijim i ljepšim za nas i za buduće generacije. Pridružite nam se!

 

LOKACIJE NA KOJIMA MOŽETE ODLOŽITI OTPAD U NAVEDENIM TERMINIMA:

 

BRTONIGLA – parkirališni plato kod vrtića
Od 19.11.2016 do 22.11.2016.

 

RADINI – autobusna stanica
Od 22.11.2016 do 25.11.2016.

 

NOVA VAS – plato ispred Škole
Od 25.11.2016 do 28.11.2016.

 

FIORINI – kod stare špine
Od 28.11.2016 do 01.12.2016.

 

KARIGADOR – iza vrtića, kod trafostanice,
Od 01.12.2016 do 03.12.2016.

Pročitano 410 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr