Četvrtak, 21 Rujan 2017 18:43

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22)

Pročitano 83 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr