Četvrtak, 10 Studeni 2016 20:26

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA VELIKA PUNTA (UPU 30)

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN-153/13) i Zaključka Općinskog Načelnika Općine Brtonigla (KLASA: 350-02/16-20/19, URBROJ: 2105/04-02/01-16-23 od 09. studenoga 2016. godine), daje se OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA VELIKA PUNTA (UPU 30)

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta (UPU 30) provesti će se od 21. studenoga 2016. godine do 21. prosinca 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Brtonigla – www.brtonigla-verteneglio.hr

3. Javno izlaganje održati će se u utorak dana 29. studenoga 2016. godine u prostorijama Općine Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, s početkom u 13.00 sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Općina Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla

 

UPU 30 - Tekstualni dio
UPU 30 - Namjena
UPU 30 - Promet
UPU 30 - Elektroenergetski sustav
UPU 30 - Vodnogospodarski sustav
UPU 30 - Oblici korištenja
UPU 30 - Način gradnje
UPU 30 - Uvjeti korištenja

Pročitano 170 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 10 Studeni 2016 20:35

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr