Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetnog Pravilnika provedeno je u periodu od 10. veljače do 12.ožujka 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku. Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetnog Pravilnika dostave putem obrasca na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga…
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Na nacrt prijedloga pravilnika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 12 ožujka 2017.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave sa obrazloženjem o ciljevima i razlozima donošenja, možete pročitati u priloženom dokumentu.
Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13).   Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 18. studenoga do 18.prosinca 2016. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13), mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje…
Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 18. studenoga do 18.prosinca 2016. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku. Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetne Odluke dostave putem obrasca na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Na objavljeni poziv za…
Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12). Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 19. listopada do 18. studenoga 2016. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12), mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.Predstavnici zainteresirane javnosti bili…
Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13). Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 18. prosinca 2016.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nacrt prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13), sa obrazloženjem o ciljevima i razlozima donošenja, možete…
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla. Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 18. prosinca 2016.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla, sa obrazloženjem o ciljevima i razlozima donošenja, možete pročitati u priloženom dokumentu.
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12) (KLASA: 372-03/16-30/19 URBROJ:2105/04-04/02-16-1).   Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 18. studenoga 2016.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj…
Tekst Statuta je usklađen sa Zakonom o radu (Narodne Novine br.93/14) i Zakonom o predškolskom odgoju (Narodne Novine br.10/97,107/07 i 94/13).
Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Brtonigla, njegov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih…
Stranica 1 od 3

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr