Četvrtak, 09 Lipanj 2016 12:44

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla za razdoblje 2016-2021. g

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u razdoblju od 02. svibnja do 03. lipnja 2016. godine. Općini Brtonigla nije pristiglo niti jedno očitovanje na navedeni Nacrt prijedloga Strategije.

Pročitano 420 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr