Petak, 22 Srpanj 2016 15:47

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla (KLASA: 604-02/16-20/03 URBROJ:2105/04-04/02-16-1). Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 22. kolovoza 2016.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla (KLASA: 604-02/16-20/03 URBROJ:2105/04-04/02-16-1) sa obrazloženjem o ciljevima i razlozima donošenja, možete pročitati u priloženom dokumentu.

Pročitano 286 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr