Petak, 23 Rujan 2016 17:11

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brtonigla

Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Brtonigla, njegov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih…

Pročitano 273 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr