Petak, 18 Studeni 2016 19:09

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla. Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 18. prosinca 2016.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr
Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla, sa obrazloženjem o ciljevima i razlozima donošenja, možete pročitati u priloženom dokumentu.

Pročitano 274 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr