Utorak, 22 Studeni 2016 11:36

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12)

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12).
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 19. listopada do 18. studenoga 2016. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12), mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.
Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetne Odluke dostave putem obrasca na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr
Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12) u predmetnom razdoblju nije stigla niti jedna primjedba/prijedlog/mišljenje zainteresirane javnosti.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12), nalazi se u prilogu.
Resoconto sulla consultazione che è stata realizzata con il pubblico interessato - Bozza della proposta Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull’affitto dei vani d’affari di proprietà del Comune di Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio num. 5/12 e 12/12)

Pročitano 259 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr