Utorak, 20 Prosinac 2016 10:56

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13)

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13).

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 18. studenoga do 18.prosinca 2016. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13), mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.
Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetne Odluke dostave putem obrasca na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr
Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13) u predmetnom razdoblju nije stigla niti jedna primjedba/prijedlog/mišljenje zainteresirane javnosti.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla nalazi se u: (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13).

Pročitano 297 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr