Srijeda, 15 Veljača 2017 14:07

PRORAČUN U MALOM

Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu, sa ciljem da se građanima dostavi transparentna i potpuna informacija o tome gdje se i kako troši općinski novac. Želja nam je da ovakvim pojednostavljenim prikazom općinskog proračuna svim građanima omogućimo uvid u prihode i rashode općine, kako bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se usmjerava i troši proračunski novac, ali i kako bi se upoznali s najvažnijim smjernicama razvoja općine. Smisao Proračuna u malom jest i podučiti građane kako „čitati“ proračun, koji kao dokument predstavlja složeni splet proračunskih klasifikacija i načela, te je jedan od najsloženijih i najvažnijih akata općinske uprave.

Pročitano 269 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr