Srijeda, 06 Srpanj 2016 13:02

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla za razdoblje od 2016. – 2021.g

Pročitano 379 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr