Odaberite svoj jezik

Na slici se vidi ogroman stol sa mnoštvom raznovrsnih gljiva u lišaju, pored svake gljive stoje bijeli listovi sa navedenim imenima tih gljiva. Iza stola se vidi gospođa nagnuta prema gljivama i curica koja dodiruje gljive.

Podružnica Brtonigla
Bunarska ulica 3, 52474 Brtonigla
Predsjednik Udruge "Boletus" podružnica Brtonigla: Željko Ružić

http://www.boletus.hr

Udruga Boletus osnovana je 14. siječnja 2000. godine na osnivačkoj skupštini koja je održana u Marušićima. Udruga djeluje na području cijele Bujštine u gradovima Buje Umag i Novigrad te u općinama Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj. Društvo ima 4 podružnice: Brtonigla, Novigrad, Umag  i Buje, a sjedište društva je u Brtonigli, u uredu na adresi Bunarska 2. Broj članova na dan osnivanja bio je 20-ak, dok danas broji 357 članova, od čega je 150 aktivnih. Redovne godišnje skupštine održavaju se izmjenično u svakoj pojedinoj podružnici društva, a sazivaju se po potrebi. Udruga se financira od članarine, od sponzorstva i od proračuna gradova i općina. Aktivnosti društva obuhvaćaju sljedeća područja:  edukacija i suradnja sa predškolskim ustanovama na području Bujštine, organiziranje izložbi, eko akcije čišćenja okoliša, sudjelovanje županijskom projektu "Neka moja Istra blista" i humanitarnim akcijama prikupljanja novčane pomoći u suradnji sa nadležnim institucijama, organiziranje stručnih predavanja i seminara. Društvo ima 50-ak osposobljenih, licenciranih članova koji su komercijalni sakupljač gljiva te 2 determinatora i 1 determinatora mentora. Društvo Boletus je jedan od trojice osnivača Mikološko-gljivarskog saveza Hrvatske koji sada broji 32 udruge članice. Društvo surađuje sa spomenutim gradovima i općinama, sa klasterom turističkih zajednica Bujštine te sa mnogobrojnim mikološkim udrugama u inozemstvu. Jedna od poznatijih manifestacija proljetnih gljiva je međunarodna manifestacija "Smrčkijada" koja se održava u Umagu, te takodjer valja spomenuti jesensku manifestaciju "Dani gljiva" koja se održava u Brtonigli. Ova je manifestacija postala humanitarnog karaktera te se u sklopu iste održava međunarodno takmičenje spremanja gljivarskog kotlića. Društvo Boletus organizira raznorazne izložbe gljiva, kao što su izložba u Novigradu, izložba koja se organizira u Grožnjanu, u sklopu manifestcije Ex Tempore te  izložba na Kestenjadi u Oprtlju. Boletus učestvuje u mnogobrojnim druženjima u Zagrebu, Čakovcu, Karlovcu, u Delnicama, Skradu, Ravnoj Gori, Vrbovskom, te u inozemstvu: Novi Sad, Sarajevo, Rogla, Bolzano, Udine, Gorica, Muggia, Trst te u slovenskoj Istri, u Kopru.  Za organizaciju i koordinaciju svih aktivnosti udruge, članovi izdvoje mnogo sati volonterskog rada, ali njihov ih entuzijazam i strast prema plodovima prirode potaknu da se iz godine u godinu sve više zalažu za teritorij u kojemu žive i za najpotrebnije članove našega društva.

  • Pregleda: 3610