Odaberite svoj jezik

NAZIV PROJEKTA: Izrada strategija zelene urbane obnove

KORISNIK: Općina Brtonigla-Verteneglio.

OPIS PROJEKTA:
Općina Brtonigla-Verteneglio postala je korisnikom bespovratnih sredstava iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada strategija zelene urbane obnove“, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Za Općinu Brtonigla-Verteneglio je u sklopu poziva rezervirano 33.180,70 EUR, što predstavlja cjelokupni iznos koji je planiran za izradu Strategije zelene urbane obnove Općine Brtonigla-Verteneglio.
Pod strategijom zelene urbane obnove podrazumijeva se akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (prema engleskom nazivu Nature-Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.
Strategija zelene urbane obnove u pravilu se donosi za razdoblje od 5 do 10 godina. Prostorni obuhvat Strategije zelene urbane obnove je područje Općine Brtonigla-Verteneglio u njezinim administrativnim granicama.
Općinsko je vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio, na sjednici održanoj dana 18.03.2024. godine donijelo Odluku o izradi Strategije zelene urbane obnove Općine Brtonigla-Verteneglio, a rok za donošenje ovog važnog strateškog dokumenta za zeleni razvoj je 30.05.2025. godine.

CILJEVI:
Svrha ovog projekta je izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Brtonigla-Verteneglio, koja će biti osnova za dugoročni razvoj, u skladu s razvojnim potrebama Općine.
Opravdanost proizlazi iz činjenice što će se Strategijom zelene urbane obnove Općine Brtonigla-Verteneglio učiniti prvi korak ka ostvarenju ciljeva razvoja zelene infrastrukture, unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama, uz jačanje otpornosti na rizike, podupirući održivi razvoj i integrirajući rješenja temeljena na prirodi.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Po realizaciji Strategije zelene urbane obnove Općine Brtonigla-Verteneglio, Odluku o donošenju Strategije donositi će predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio. Time će se dokazati održivost rezultata i ozbiljnost u daljnjoj primjeni strategije za zelenu urbanu obnovu Općine Brtonigla-Verteneglio, koja će ostati na snazi za razdoblje od minimalno 5 godina, računajući od datuma prihvaćanja iste od strane Općinskog vijeća.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: ukupna vrijednost projekta iznosi 33.180,70 EUR, a očekivano sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. je 33.180,70 EUR.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: svibanj 2024. – 30.05.2025. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Tea Rakar, Viši stručni suradnik za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
Tel./Fax.: +385 (0)52 774 174
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Brtonigla-Verteneglio.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

  • Pregleda: 166