Odaberite svoj jezik

Izrada Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla

IZRADA STRATEŠKOG PLANA SUFINANCIRANA JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Strateški plan razvoja turizma na području Općine Brtonigla – Verteneglio

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

KORISNIK: Općina Brtonigla – Verteneglio.

 

OPIS PROJEKTA:
Odlukom Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 334-01/17-10/03, URBROJ: 2105/04-01-17-2 od 13.09.2017. godine pristupilo se izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla.
Za projekt izrade Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla, prema poslanoj prijavi na Natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«, u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., Općini Brtonigla je odobreni iznos nepovratnih sredstava u iznosu od 97.500,00 kuna.
Postojeći dokument kojim se definira turistički razvoj Općine Brtonigla su Strateške smjernice i Akcijski plan razvoja turizma Općine Brtonigla, izrađen od strane Instituta za turizam iz Zagreba, a koji je objavljen u mjesecu studenom 2010. godine.
Kako je turizam, prema odredbama Programa ukupnog razvoja – Strategija lokalnog razvoja Općine Brtonigla za razdoblje 2014. – 2020. godine (Službene novine Općine Brtonigla br.17/14), definiran kao jedan od glavnih pokretača razvoja Općine Brtonigla u budućnosti, konstatirana je potreba za izradom novog dokumenta kojim će se operacionalizirati strateška opredjeljenja za razvoj turizma na području Općine i definirati katalog mjera i projekata kojima će općinska uprava aktivno poticati razvoj ovog gospodarskog sektora.
Projekt će se sufinancirati sredstvima Europske Unije, putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Glavni rezultat projekta je realizacija Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla te prihvaćanje navedenog strateškog dokumenta od strane Općinskog vijeća Općine Brtonigla.
Pojedinačni rezultati projekta, odnosno stavke koje će se realizirati, biti će sljedeće:
1. Analiza strateških dokumenata i potencijala razvoja turizma
1.1. Analiza postojeće strateške dokumentacije i strateških inicijativa
1.2. Komparativna analiza razvoja turizma u drugim jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske i susjednih zemalja Europske unije
1.3. Analiza potencijala razvoja turizma na području Općine Brtonigla
2. Strategija razvoja turizma
2.1. Definiranje osnovnog strateškog koncepta za razvoj turizma
2.2. Definiranje strateških ciljeva u sektoru turizma
2.3. Organizacija strateške radionice sa zainteresiranim stranama u Općini Brtonigla na temu razvoja turizma
2.4. Izrada dokumenta Strategije razvoja turizma
3. Katalog implementacijskih projekata
3.1. Razvoj instrumenata i mjera za implementaciju Strategije razvoja turizma
3.2. Definiranje implementacijskih pretpostavki (prostorni planovi, financijski kapaciteti, partneri i sl.)
3.3. Izrada Kataloga implementacijskih projekata s inicijalnim poslovnim slučajevima (prethodnim studijama izvodljivosti) za izabrane prioritetne implementacijske projekte.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
Najviši iznos potpore, koji je utvrđen Ugovorom o financiranju projekta, iznosi 119.375,00 kuna.
Po provedbi postupka jednostavne nabave, utvrđeno je da je iznos potrebnih sredstava za realizaciju projekta 97.500,00 kuna sa PDV-om.
Intenzitet potpore je 100%.
Udio sufinanciranja: 85% Europska Unija, 15% Republika Hrvatska.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Razdoblje provedbe Projekta je od 05. srpnja 2018. do 28. studenoga 2020. godine.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Tea Rakar, Samostalni upravni referent za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
Tel./Fax.: +385 (0)52 774 174
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr
Više informacija o Programu ruralnog razvoja možete pronaći na https://ruralnirazvoj.hr/program/

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Brtonigla – Verteneglio.

  • Pregleda: 791