Odaberite svoj jezik

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – POČETAK RADA

Općina Brtonigla-Verteneglio obaviještava stanovnike da u studenom 2018. godine sa radom kreće mobilno reciklažno dvorište, komunalnog društva 6. Maj d.o.o. Umag. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o kontejneru koji je opremljen plastičnim spremnicima za pojedine vrste otpada najvećeg volumena od 120 litara.

 

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, fluocijevi, ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala), papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, ravno (prozorsko) staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća i obuća, jestiva ulja i masti.

 

Plan obilaska mobilnog reciklažnog dvorišta može se preuzeti na linku https://www.6maj.hr/mobilno-reciklazno-dvoriste/

  • Pregleda: 1276