Odaberite svoj jezik

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o. na području Općine Brtonigla

Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj  6. sjednici održanoj 30.01.2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o. na području Općine Brtonigla, kojom se trgovačkom društvu 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag, Tribje 2 dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla br. 02/2018.

  • Pregleda: 12312