Odaberite svoj jezik

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla

Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla, kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla br. 02/2018.

  • Pregleda: 13244