Odaberite svoj jezik

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: MN-2/20

Opremanje građevine javne i društvene namjene - dječjeg vrtića „Kalimero“ na području Općine Brtonigla
Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) - Objava u EOJN 30.04.2020. godine
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - Objava u EOJN 11.05.2020. godine
Obavijest o nadmetanju: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3896835

Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3896835

  • Pregleda: 533