Odaberite svoj jezik

Evidencijski broj nabave: VN-5/19

Rekonstrukcija građevine (dogradnje) javne i društvene namjene te vanjskog opremanja - dječjeg vrtića „Kalimero“ na području Općine Brtonigla
Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) - Objava u EOJN 19.06.2019. godine

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - Objava u EOJN 03.07.2019. godine

Obavijest o nadmetanju: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2965888

Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3047075

Obavijest o nadmetanju: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3051003

Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3141768

Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3286587

Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) - Objava u EOJN 14.11.2019. godine

Obavijest o nadmetanju: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3388091

Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3388091

Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5035266

  • Pregleda: 494