Odaberite svoj jezik

Evidencijski broj nabave: VN-7/19

Izgradnja prometnice i prateće infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Štrpe“ u Općini Brtonigla - Verteneglio
Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) - Objava u EOJN 27.08.2019. godine
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - Objava u EOJN 04.09.2019. godine

Obavijest o nadmetanju: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3432630

Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3432630

  • Pregleda: 579