Javni pozivi

Pozivaju se svi - učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području  Općine Brtonigla - Verteneglio koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju šk. god. 2017./2018. i - učenici s prebivalištem na području  Općine Brtonigla - Verteneglio koji su završili cijelo osnovnoškolsko obrazovanje sa odličnim uspjehom  na kraju šk. god. 2017./2018. na dostavu prijava radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu  koju dodjeljuje Općina Brtonigla - Verteneglio. Obrazac prijave može se podignuti u prijamnom uredu Općine Brtonigla - Verteneglio na adresi: Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla  ili na službenim web stranicama Općine Brtonigla  www.brtonigla-verteneglio.hr.  Prijavu sa traženim prilozima treba dostaviti  osobno…
Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2018. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla u povodu Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla.   Na temelju čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13) te čl. 15. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 01/10), dana 30. siječnja 2018. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći   P O…
Pozivamo Vas da prijavite općinskoj upravi sva ilegalna odlagališta otpada na području Općine Brtonigla, u cilju održavanja čistoće i zaštite prirode na općinskom području. Prijavu možete podnijeti kako slijedi: 1) osobno u prostorijama Općine Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla;2) na broj mobitela komunalnog redara: 099/2774-174;3) ispunite obrazac koji se nalazi na web stranici Općine Brtonigla (ptičica pod rubrikom „U prvom planu, na početnoj stranici), kojemu možete pristupiti i putem sljedeće poveznice: http://www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr/prijava-odlagalista   S poštovanjem, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/11, 3/13 i 8/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu. U pripremi je prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna. Stoga, pozivam sve građane i druge subjekte da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Općine Brtonigla za 2018. godinu i aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Općine Brtonigla. Rok za dostavu prijedloga je 01. listopada…
Po provedbi Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 11. srpnja 2017. godine na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na službenim web stranicama Općine Brtonigla www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 02. kolovoza 2017.godine, donio je  Odluku o davanju na privremeno korištenje javne površine za postavljanje privremenih objekata tijekom manifestacije sv. Roka, koja se nalazi u privitku.
Općina Brtonigla izlaže javne površine koje se daju svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama registriranih za obavljanje određene djelatnosti, za vrijeme održavanja manifestacije Sv. Roka u Brtonigli, od 14. do 16. kolovoza 2017. godine. U privitku nalazi se tekst javnog poziva sa naznačenim uvjetima i cijenama, kao i obrazac ponude.
Pozivaju se svi; - učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području Općine Brtonigla koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju šk. god. 2016./2017. i - učenici s prebivalištem na području Općine Brtonigla koji su završili cijelo osnovnoškolsko obrazovanje sa odličnim uspjehom na kraju šk. god. 2016./2017., na dostavu prijava radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu koju dodjeljuje Općina Brtonigla. Obrazac prijave može se podignuti u prijamnom uredu Općine Brtonigla na adresi: Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, a dostupan je također i u privitku ove obavijesti. Prijavu sa traženim prilozima treba dostaviti osobno ili poštom, na adresu: Općina Brtonigla, Trg…
Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Općine Brtonigla da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.   Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Brtonigla, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.   Obavještavaju se porezni obveznici: – da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan…
Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla dana 05.04.2017. godine, objavilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, kojim se utvrđuje da je dana 13.03.2017. godine objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla. Ujedno se utvrđuje da je u javnom pozivu, u članku V., bilo izričito navedeno da ovlašteni…
Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla objavljuje   JAVNI POZIVZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATAZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA   I. Savjet mladih Općine Brtonigla, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brtonigla, promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade,…
Stranica 1 od 4

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr