Odaberite svoj jezik

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/2022), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Brtonigla - Verteneglio u 2024. godinu. Rok za podnošenje prijave je 13.05.2024. godine.

 

  • Pregleda: 151
Preuzimanje priloga:
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Brtonigla Verteneglio za 2024.doc [142Kb]
Uploaded Petak, 12 Travanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio
Obrazac prijave i financijski plan za prijavitelje za javne potrebe u kulturi Općine Brtonigla Verteneglio 2024.doc [60.5Kb]
Uploaded Petak, 12 Travanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio
Primjer zahtjeva Općini Brtonigla Verteneglio za isplatu sredstava za programe javnih potreba u kulturi 2024.docx [14.91Kb]
Uploaded Petak, 12 Travanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio
Primjer ugovora sa Općinom Brtonigla Verteneglio za financiranje programa javnih potreba u kulturi 2024.doc [55.5Kb]
Uploaded Petak, 12 Travanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio