Odaberite svoj jezik

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla -Verteneglio obavlja stručne, upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Brtonigla-Verteneglio, kao i poslove koji su preneseni na Općinu Brtonigla-Verteenglio, sukladno zakonu i drugim propisima.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Brtonigla-Verteneglio upravlja pročelnik, koji za zakonitost i učinkovitost rada odgovara općinskom načelniku.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio (pročišćeni tekst), (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 07/21)


Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla - Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Marica Garić, dipl.iur.
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Samostalni upravni referent za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti: Tea Rakar
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Referent za vođenje investicija: Admir Martinović
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Viši stručni suradnik za javnu nabavu i naplatu općinskih prihoda: Kristina Brljavac
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Referent za računovodstvo i financije: Dorijana Damjanić
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Referent za administrativne poslove: Čezi Sinožić
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Referent-Komunalni-poljoprivredni redar: Ivan Štajerac
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 – 174


Radno vrijeme Općine Brtonigla-Verteneglio:
ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljkom, srijedom i petkom
08:30 - 12:30

  • Pregleda: 4709