Odaberite svoj jezik

BRTONIGLA
Članovi vijeća Mjesnog odbora Brtonigla jesu:
1. FRANKO TURINA
2. MAURIZIO BIBALO
3. MARIJA HILJ
4. PATRIK BOŽIĆ
5. TEO FERNETICH
6. ENISA ČINDRAK
7. DANIJEL GRIŽANČIĆ
8. MORENO PREGARA
9. DANIEL BARNABA

RADINI
Članovi vijeća Mjesnog odbora Radini jesu:
1. GORAN MEDICA
2. GORDANA NEKIĆ
3. DENIS FERNETIĆ
4. DEAN MEDICA
5. DENIS KERNJUS

NOVA VAS
Članovi vijeća Mjesnog odbora Nova Vas jesu:
1. LORENA LUBIANA BELLE
2. ANTE JOSIĆ
3. SANDI CIVITAN
4. GORAN VITASOVIĆ
5. BRUNO RAVALICO
6. MARIJA BURŠIĆ
7. MAURICIO VERONESE
8. KRISTIAN KRASTIĆ
9. MARKO PONJAVIĆ

FIORINI
Članovi vijeća Mjesnog odbora Fiorini jesu:
1. EDI ŽUDIĆ
2. ALEKS RUMIN
3. KRISTIJAN KORACA
4. ELVIS GOJTAN
5. ROBI KRIŽAN
6. DREN NIKOLOV
7. ENDI GOJTAN

KARIGADOR
Članovi vijeća Mjesnog odbora Karigador jesu:
1. MELITA ZAKINJA VIŽINTIN
2. ADELINA LADAVAC
3. FABIO FLEGO
4. LUKA ŠEGON
5. LUCA SPITZ
6. IVAN JOVIČIĆ
7. NIKŠA DRAGOLIN

  • Pregleda: 1904