Zapošljavanje

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni redar
Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla – Verteneglio, na određeno radno vrijeme, na radno mjesto komunalni redar – referent
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni radnik I.
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni radnik I.
Općina Brtonigla-Verteneglo objavljuje Javni natječaj za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio na neodređeno radno vrijeme, na radno mjesto komunalni radnik I.
Općina Brtonigla-Verteneglio raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika I
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata -komunalni radnik I
Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika I.
Općinski načelnik Općine Brtonigla donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni radnik I.
Stranica 1 od 4

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr