Odaberite svoj jezik

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2023./2024 (KLASA:602-03/23-01/01 URBROJ:2163-13-04/01-23-2 od 23. listopada 2023.godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla - Verteneglio za akademsku godinu 2023./2024.

U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljeni prijedlog rang liste nije zaprimljen niti jedan  prigovor.  Stoga se, utvrđuje i objavljuje Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2023./2024., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla - Verteneglio.

  • Pregleda: 225
Preuzimanje priloga:
KONAČNA RANG LISTA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AK GOD 2023 2024.docx [55.65Kb]
Uploaded Utorak, 28 Studeni 2023 by Brtonigla-Verteneglio