Odaberite svoj jezik

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga od  interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu

Općinski načelnik Općina Brtonigla - Verteneglio po završetku postupka Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu, u skladu sa  Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), donio je  Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga od  interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu.

 

  • Pregleda: 461
Preuzimanje priloga:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu [51.93Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 02 Svibanj 2022 by Brtonigla-Verteneglio