Odaberite svoj jezik

Obavještavaju se svi učesnici Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 372-02/22-20/01 URBROJ: 2163-13-04/05-23-9 od 19. svibnja 2023. godine), koji je objavljen dana 20. svibnja 2023. godine, da će javno otvaranje ponuda biti u četvrtak, 15. lipnja 2023. godine, u 11:00 sati. Otvaranje ponuda izvršit će se u Sali za sastanke u sjedištu Općine Brtonigla - Verteneglio.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

  • Pregleda: 177