Odaberite svoj jezik

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio, objavljuje natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla - Verteneglio, spremač/ica, 1 izvršitrlj/ica, na neodređeno vrijeme.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brtonigla-Verteneglio, Trg sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla-Verteneglio, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – spremač « – ne otvaraj.

  • Pregleda: 170
Preuzimanje priloga:
Natječaj za radno mjesto SPREMAČICA.doc [123.5Kb]
Uploaded Nedjelja, 28 Travanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio