Odaberite svoj jezik

Za radno mjesto komunalnog radnika II Vlastitog pogona Općine Brtonigla - Verteneglio, temeljem Javnog natječaja za prijem u Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA: 112-02/23-20/01 URBROJ:2163-13-04/05-23-2 od 27.01.2023. objavljenog u Narodnim novinama br.12/2023 te na službenim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla -Verteneglio, dana 01.02.2023., odabran je Miroslav Altin.

 

  • Pregleda: 158