Odaberite svoj jezik

Za radno mjesto komunalnog radnika I Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio, temeljem Javnog natječaja za prijem u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio  komunalnog radnika I ( KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ:2163-13-04/04-24-2 od 07.02. 2024.), objavljenog u Narodnim novinama br.16/24 te na službenim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla-Verteneglio, dana 09.02.2024., izabran je kandidat Antonio Pomper.

 

  • Pregleda: 143